Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Αμπλά

Αμπλά

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Αδερφή