Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Παράορος

Παράορος

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Χαζός, βλάκας