Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Γιάε

Γιάε

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Κόιτα

Επεξήγηση

Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δείξουμε κάτι π.χ. Γιάε μωρέ εκεί πέρα...