Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: Ξανοίγω

Ξανοίγω

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Κοιτάζω