Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: τσαμούρε

τσαμούρε

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

λάσπες