Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: μάισα

μάισα

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

μάγισσα