Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: κατενίω

κατενίω

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ξεπλένω