Διάλεκτος: Ποντιακά - Λέξη: Ζαντός

Ζαντός

Διάλεκτος: Ποντιακά / Ευρύτερη περιοχή: Πόντος / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

Χαζός, αγαθός

Επεξήγηση

Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να πούμε κάποιον ότι είναι χαζός