Διάλεκτος: Κρητικά - Λέξη: πάσπαλος

πάσπαλος

Διάλεκτος: Κρητικά / Ευρύτερη περιοχή: Κρήτη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σκόνη