Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Κστέλ`ι

Κστέλ`ι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Κόλυβα σε πιατέλα