Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Τσουμλέκ`ι

Τσουμλέκ`ι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Μαγειρικό σκεύος