Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Σλουϊούμι

Σλουϊούμι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Συλλογιέμαι, σκέφτομαι