Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ζβούλους

Ζβούλους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Χωμάτινη πέτρα

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Φεύγα μή σι φουσκώσου μι του ζβούλου στου πατσί

Φύγε να πη σε πετάξω το ζβούλο στο κεφάλι