Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Κλαμαργιάσκα

Κλαμαργιάσκα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Κουράστηκα πολύ, πονάει το σώμα από τη κούραση