Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Θαραπαμένους

Θαραπαμένους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Ο αφηρημένος