Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ξικνάκουτους

Ξικνάκουτους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Αυτός που περπατάει σαν παράλυτος