Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Παραπλακουσάρς

Παραπλακουσάρς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Φορτικός

Επεξήγηση

Αυτός που κολλάει πάνω σου σα βδέλλα