Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κακκαβώνου

κακκαβώνου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

κουκουλώνω

Επεξήγηση

Κουκουλώνω || Ξεγελώ.