Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: διδ'μάρκους

διδ'μάρκους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

δίδυμος