Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ανιγρώνου

ανιγρώνου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

ξεσηκώνω

Επεξήγηση

Ξεσηκώνω. Πιθανόν προέρχεται από το αρχαίο ανεγείρω.