Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: Ίτσια

Ίτσια

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

Ιά

Επεξήγηση

Κοινώς οι πανσέδες.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Άνθισαν τα ίτσια, γαμήθ`καν τα κουρίτσια, άνθισαν τα τσούδια, γαμήθ`καν τα κουρτσούδια, άνθισαν οι τσάρις, γαμήθ`καν οι κουρ`τσάρις!!!

Αφού είναι υποχρεωτική η μετάφραση: Άνθισαν οι πανσέδες, γαμήθηκαν τα κορίτσια, άνθισαν οι μικροί πανσέδες, γαμήθηκαν τα μικρά κορίτσια, άνθισαν οι μεγάλοι πανσέδες, γαμήθηκαν τα μεγάλα κορίτσια... Με το μπαρδόν δηλαδή!!!