Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μπλοκός

μπλοκός

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

πάσσαλος

Επεξήγηση

Ξύλινος συνήθως πάσσαλος που τοποθετούνταν στις περιφράξεις.