Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ντουμπλέκ'

ντουμπλέκ'

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Μεγάλη κουδούνα η οποία τοποθετούνταν στα μοσχάρια ή στα κριάρια.