Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: απέπυρους

απέπυρους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Αναφέρεται στον πυρακτωμένο κυρίως φούρνο, μετά από το ψήσιμο.