Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τρυπόκωλο

τρυπόκωλο

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Σώβρακο που φορούσαν τα μικρά παιδιά. Ήταν ανοιχτό στο πίσω μέρος, για ευκολία...