Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σκιάδα

σκιάδα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Ψάθινο καλοκαιρινό καπέλο.