Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κουπαράν`

κουπαράν`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Είδος παλτού, το οποίο ήταν ανοιχτό μπροστά.