Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: μ(ι)σούρ`

μ(ι)σούρ`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Πήλινη γαβάθα, σουπιέρα.