Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσιουρβάς

τσιουρβάς

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

μαγειρίτσα

Επεξήγηση

Μαγειρίτσα με ξύδι.