Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γκουγκόσια

γκουγκόσια

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Καρύδι χωρίς την πράσινη την φλούδα.