Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: βιτούλ`

βιτούλ`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Κατσίκι ενός έτους.