Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τρόκνια

τρόκνια

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Ορθογώνιο ύφασμα για την μεταφορά των βρεφών από την μητέρα τους.