Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γκούρλ`σμα

γκούρλ`σμα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Ο ήχος που κάνουν τα γουρούνια.