Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: παλιουμπούκ`

παλιουμπούκ`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Μικρό μοσχάρι μισού έως ενός έτους.