Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: κριτσ`νάρ`

κριτσ`νάρ`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

πόδι