Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: δάχ`λου

δάχ`λου

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

δάχτυλο