Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: πατούνα

πατούνα

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

πέλμα

Επεξήγηση

Το πέλμα του ποδιού.