Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: ντοχιός

ντοχιός

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Η δεξαμενή του νερόμυλου.