Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: συβαίνω

συβαίνω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Μπαίνω μέσα.