Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σ`λουούμαι

σ`λουούμαι

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

συλλογιέμαι