Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γραπατσώνω

γραπατσώνω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

γρατζουνίζω

Επεξήγηση

Γρατζουνίζω, χαράζω

Σχόλια

και γραματσώνω