Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: γκούγκ`δας

γκούγκ`δας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Το βαρίδι του κανταριού.