Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: βυραγγιάζω

βυραγγιάζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Συγκρατώ νερό, λασπώνω