Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: βύραγγας

βύραγγας

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Φυσική δεξαμενή νερού σε ποτάμι.