Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: βρακουζών`

βρακουζών`

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Το κορδόνι που έδεναν παλιά την βράκα.