Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: αραθ`μώ

αραθ`μώ

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

επιθυμώ

Επεξήγηση

Επιθυμώ || ενθυμούμαι.