Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: βατσ`νιά

βατσ`νιά

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

βάτος

Επεξήγηση

Το φυτό βάτος || ο αγκαθωτός θάμνος.