Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: απόπατους

απόπατους

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

τουαλέτα