Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: τσάζω

τσάζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Μετάφραση

αναζητώ

Επεξήγηση

Ψάχνω, αναζητώ.

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

Ούλνοι τσάζ’ν για δ’λειά τη σήμερον ημέρα.

Όλοι ψάχνουν για δουλεία τη σημερινή εποχή.