Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα - Λέξη: σδαυλίζω

σδαυλίζω

Διάλεκτος: Χαλκιδικιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Μακεδονία / Τόπος που μιλείται: Χαλκιδική (κυρίως ορεινή)

Επεξήγηση

Ανακατεύω την φωτιά με ένα κομμάτι ξύλο, το σδαύλιστρο (από την αρχαία ελληνική λέξη δαυλός).